Coaching / Begeleiding

Onderlinge samenwerking

De focus van (para)medici is gericht op de patiënt. De samenwerking en communicatie in de vakgroep krijgen minder aandacht. Nu is een vakgroep ook geen praatclub waarin ieder wissewasje besproken moet worden, maar af en toe onderhoud plegen loont de moeite. De collega’s in vakgroepen gaan immers lang mee en de veranderingen rondom en binnenin zijn talrijk. Er zijn altijd onderwerpen waar de collega’s in de het reguliere vakgroepoverleg niet aan toe komen. Investeren in een teamdag is een vakgroepsbelang.

Het onderhoud richt zich op twee domeinen: de boven- en de onderstroom. De bovenstroom gaat over het wat: de visie en het beleid, de taakverdeling en mandatering, de planning, de werkafspraken, de spelregels, de administratie, de rapportages. De onderstroom gaat over het wie, de samenwerkingsprocessen. Openheid, vertrouwen, voor elkaar klaar staan, gebruik maken van elkaars kwaliteiten, afspraken nakomen, goed om kunnen gaan met spanningen en ergernissen, elkaar kunnen complimenteren en aanspreken. Een goede onderstroom is essentieel voor de bovenstroom en andersom.

Werkwijze teamdag

De bijeenkomst wordt voorafgegaan door een kennismakings- en intakegesprek en het invullen van een individuele vragenlijst. Tijdens de teamdag wordt op een veilige, gestructureerde en constructieve wijze stilgestaan bij datgene wat er goed gaat in de vakgroep (die moet je zien te behouden) en bij wat beter moet, ofwel de aandachtspunten (die moet je zien te verbeteren). Op de boven- en de onderstroom.

Disfunctioneren

Als er signalen komen van (beginnend) disfunctioneren heeft de vakgroep de eerste verantwoordelijkheid om ze bespreekbaar te maken en te helpen oplossen. Maar het bespreken van het individueel functioneren van een collega is gevoelig. Er speelt een aantal mechanismes een rol: we zijn het niet gewend, angst voor de reactie, onbekendheid met hoe het aan te vatten, beleefdheid.

Falga begeleidt vakgroepen bij disfuctioneringsvragen. Thema’s zijn o.a.:
• hoe stel je (beginnend) disfunctioneren vast?
• hoe maak je (beginnend) disfunctioneren bespreekbaar?
• hoe kom je achter de oorzaken?
• hoe zet je een verbeteringstraject op?
• hoe geef je de begeleiding vorm, wat kan je zelf, wat moet van buiten komen? hoe meet je vorderingen?
• hoe leg je een dossier aan?
• wat als het verbeteringstraject niet helpt?
• wat zijn de taken en rollen van de vakgroep, het stafbestuur (MSB,VMSD) en de Raad van Bestuur?