Privacy Statement

Falga Training, Coaching & Advies

Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen indien u een product en/of dienst afneemt van Falga Training, Coaching & Advies of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door en onder de verantwoordelijkheid van:

Ondernemer:  W. M. Raadgers
Onderneming: Falga Training, Coaching & Advies
Bezoekadres:
Zuiderpad 86
1461 BV Zuidoostbeemster
Nederland
E-mail:  falga.tca@quicknet.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 6 54 963 960
KvK-nummer:  70483426

Falga verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte; de uitvoering van de overeenkomst; het incasseren van betalingen; het behandelen van vragen en klachten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Falga om de overeenkomst uit te voeren. Falga gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en slaat uw gegevens veilig op.

Door Falga worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

Uw naam, geslacht, functie, werkadres (straat, huisnummer, postcode, plaats), telefoonnummer en e-mailadres. Falga maakt voor de administratie geen gebruik van foto’s waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld. Inzien, wijzigen en verwijderen van de gegevens en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een verzoek gericht aan falga.tca@quicknet.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  • In het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
  • In het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
  • In het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
  • In het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.

Voor het juist laten verlopen van de administratie en het opstellen van de jaarrekening wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Slechts de persoonsgegevens die noodzakelijk voor het verwerken van facturen en betalingen worden verstrekt aan de boekhouder. De boekhouder zal de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van zijn werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de administratie voor Falga. Op de overdracht van persoonsgegevens is een Verwerkersovereenkomst tussen Falga en de boekhouder van toepassing.