Coaching / Begeleiding

Onderlinge samenwerking

De focus van (para)medici is veelal gericht op de patiënt. De samenwerking en communicatie in de vakgroep krijgen minder aandacht. Nu is een vakgroep ook geen praatclub waarin ieder wissewasje besproken moet worden, maar af en toe onderhoud plegen loont de moeite. De collega’s in medische vakgroepen gaan immers lang mee, de veranderingen rondom en binnenin zijn talrijk. Investeren in de onderlinge samenwerking is een vakgroepsbelang.

Falga richt zich op twee lagen: de boven- en de onderstroom. De bovenstroom gaat over het wat: de visie en het beleid, de taakverdeling, de mandatering, de planning, het onderlinge overleg, de verslaglegging, de rapportage. De onderstroom gaat over het wie: de samenwerkingsprocessen. Openheid, vertrouwen, voor elkaar klaar staan, gebruik maken van elkaars kwaliteiten, omgaan met spanningen en ergernissen, elkaar kunnen aanspreken. Een goede onderstroom is essentieel voor de bovenstroom en andersom.

Werkwijze

Plenaire bijeenkomst, voorafgegaan door een kennismakings- en intakegesprek, het invullen van een individuele vragenlijst of onze verkorte versie van de Quick Scan. Tijdens de plenaire bijeenkomst wordt op een veilige en constructieve wijze stilgestaan bij datgene wat er goed gaat in de vakgroep en bij wat beter moet, ofwel de aandachtspunten. Doel: de eerste categorie behouden en de tweede in kaart brengen, vaststellen wat de oorzaken zijn en afspraken maken ter verbetering.

Disfunctioneren

Het bespreken van het individueel functioneren van een collega is moeilijk. Er speelt een aantal mechanismes een rol: we zijn het niet gewend, angst voor de reactie, onbekendheid met hoe het aan te vatten, beleefdheid. En: ‘we zijn hier om te werken’. De vakgroep is het eerst aangewezen gremium om te signaleren als er signalen komen van (beginnend) disfunctioneren. De collega’s hebben de verantwoordelijkheid om dit bespreekbaar te maken en te helpen oplossen.

Falga begeleidt vakgroepen bij disfuctioneringsvragen. Thema’s zijn o.a.:

  • hoe stel je (beginnend) disfunctioneren vast?
  • hoe maak je (beginnend) disfunctioneren bespreekbaar?
  • hoe kom je achter de redenen achter het disfunctioneren?
  • hoe zet je een verbeteringstraject op?
  • hoe geef je de begeleiding vorm, wat kan je zelf, wat moet van buiten komen?hoe meet je vorderingen?
  • hoe leg je een dossier aan?
  • wat als het verbeteringstraject niet helpt?
  • wat zijn de taken en rollen van de vakgroep, het MSB-bestuur, het stafbestuur en de Raad van Bestuur?